O mnie

Psychoterapia to zrozumienie swojego funkcjonowania, odkrywanie mechanizmów wpływających na zachowanie. To podróż w nieodkryte rejony siebie - a lepiej podróżuje się z przewodnikiem.

Wojciech Wolski

Gabinet Psychoterapii i Rozwoju Osobistego

mgr Wojciech Wolski – psychoterapeuta, terapeuta zajęciowy, trener. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży oraz poradnictwo dla rodziców. Jestem psychoterapeutą integrującym różne kierunki psychoterapii co pozwala mi korzystać z dorobku istniejących podejść by elastycznie stosować techniki najbardziej skuteczne dla Ciebie z uwzględnieniem specyfiki Twoich trudności. Dobór metody pracy zależny jest od Twojego problemu, potrzeb oraz cech osobowościowych. Pracuję tak, by spotkanie z psychoterapeutą stało się początkiem samodzielnego radzenia sobie bez uzależniania od terapeuty. Wspólnie ustalimy, jaka jest potrzebna ilość spotkań, tak by umiejętnie przejść do zamierzonych celów. 

Prowadzę autorskie szkolenia z zakresu umiejętności interpersonalnych, komunikacji, radzenia sobie ze stresem, kreatywności oraz asertywności. Ukończyłem całościowe 4,5 letnie szkolenie podyplomowe, przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jako psychoterapeuta integracyjny w swoim szkoleniu uzyskałem potężny warsztat metod specyficzny dla najważniejszych nurtów psychoterapii (psychodynamiczny, poznawczo-behawioralny, systemowy, humanistyczno-egzystencjalny, ericksonowski).  Uczestniczyłem w wielu treningach rozwoju osobistego oraz szkoleniach i warsztatach terapeutycznych. Ukończyłem roczny kurs terapii rodzin prowadzony przez Krakowski Instytut Psychoterapii. Uzyskałem certyfikat szkolenia terapii poznawczo-behawioralna zaburzeń odżywiania, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, tików. Od czasu ukończenia studiów wyższych podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe dbając o poszerzanie zakresu posiadanej wiedzy specjalistycznej zarówno w aspekcie teoretycznym jak i praktycznym. Aktualnie ubiega się o tytuł asystenta psychodramy Polskiego Instytutu Psychodramy.

Specjalizuje się  w zagadnieniach związanych z rozwojem osobistym, pracą nad poczuciem własnej wartości, modyfikowaniem schematów myślenie i rozwojem świadomości własnych działań. W obszarze moich zainteresowań są zaburzenia odżywiania w szczególności anoreksja i bulimia. Zajmuję się również zaburzeniami osobowości typu borderline. Prowadzę treningi rozwoju umiejętności psychospołecznych.

Warsztat pracy opieram o paradygmat podejścia integratywnego z akcentem na psychoterapię psychodynamiczną, humanistyczną, technik terapii poznawczo-behawioralnej i psychodramy. Swoją prace poddaję regularnej superwizji.

Kursy i szkolenia:

 • Kurs psychoterapii pod kierownictwem Dr hab.med.A.Cechnickiego – w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej przy Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • Anoreksja i bulimia – terapia poznawczo-behawioralna – certyfikat w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „Poza schematami” w Warszawie
 • Kurs uprawniający do uzyskania certyfikatu asystenta psychodramy – w Instytucie Psychodramy w Krakowie
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne dzieci i młodzieży – certyfikat w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „Poza schematami” w Warszawie
 • Terapia rodzin – w Stowarzyszenie Siemacha w Krakowie
 • Tiki – terapia poznawczo-behawioralna – w certyfikat w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „Poza schematami” w Warszawie
 • Trening skoncentrowany na rozwiązaniach – w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie
 • Trening zastępowania agresji – w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie
 • Terapia behawioralna w pracy z dzieckiem z ADHD – w Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową w Rzeszowie
 • Praca z osobą autystyczną i jej rodziną – w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie
 • Socjoterapia w ujęciu psychodynamicznym – w Rzeszowskim Centrum Psychoterapii
 • Podstawy teoretyczne i metodyczne do pracy z dzieckiem z ADHD – w Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową w Rzeszowie
 • Praca socjalna z rodziną, asystentura, piecza zastępcza – w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie
 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – w Instytucie Kształcenia Kadr w Rzeszowie
 • Metoda Ruchu Rozwijającego wg. Weroniki Sherborne – w Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową w Rzeszowie
 • Kurs języka migowego – w Wektor Consulting s.c. w Mielcu
 • Kinezjologia Edukacyjna wg. Paula Dennisona – w „Gremi” Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy w Łańcucie
 • Metoda dobrego startu I i II stopień – w Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową w Rzeszowie

 

Chcąc uzupełnić ofertę gabinetu do współpracy zaprosiłem specjalistkę;

Mgr Agata Ziobrowska - psychoterapeuta, psycholog, psychodietetyk, pedagog specjalny, coach.

Należę do polskiego towarzystwa terapii poznawczo-behawioralnej. Prowadzę indywidualną psychoterapię dla młodzieży, dorosłych i seniorów, konsultacje psychologiczne, psychodietetyczne oraz coaching. W swojej pracy korzystam głównie z podejścia poznawczo-behawioralnego, w tym także z terapii 3 fali act, dbt, cft i terapii schematów oraz terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Najważniejszy dla mnie jest człowiek jego indywidualne cele, potrzeby, marzenia. W trakcie psychoterapii pomagam radzić sobie z trudnościami, realizować cele i wprowadzać zmiany www tych obszarach, które są dla Ciebie najważniejsze z uwzględnieniem Twoich osobistych zasobów, preferencji i doświadczeń z przeszłości. Spotkania terapeutyczne ze mną są przestrzenią, w której otrzymasz konkretną, zindywidualizowaną pomoc, zrozumiesz przyczyny i mechanizm powstania trudności, wprowadzisz pożądane przez siebie zmiany, nauczysz się radzić sobie z problemami, tak abyś mógł/mogła prowadzić pełne, niezależne i satysfakcjonujące życie. Jestem psychoterapeutką, dla której ważne są efekty oraz relacja. Dlatego spotkania zawsze odbywają się w atmosferze głębokiej akceptacji, życzliwości oraz zrozumienia. Jestem również osobą niewidomą, co dodatkowo pozwala mi bardziej skoncentrować się na Twoich słowach i zachować postawę wolną od oceny. Osobiste doświadczenia uwrażliwiły mnie na cierpienie innych i pokazały, że nawet w sytuacji pozornie beznadziejnej można znaleźć sens i zadowalające wyjście. Pomaganie innym jest dla mnie nie tylko pracą, ale także pasją. Posiadam doświadczenia w pracy z osobami z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami odżywiania, osobami uzależnionymi, osobami doświadczającymi kryzysów, przeżywającymi stratę i żałobę, osobami z trudnościami w relacjach,  a także osobami zdrowymi, które chcą się rozwijać.

Kursy i szkolenia:

 • Czteroletnie szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej na SWPS w Rzeszowie
 • Stany chroniczne i trauma w terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach Centrum PSR
 • Terapia akceptacji i zaangażowania – uczę się ACT
 • Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach I stopień – Laboratorium Edukacji i Terapii SR
 • Międzykulturowy konsultant transkulturowej psychoterapii pozytywnej Instytut Psychoterapii we Wrocławiu – konsultant psychoterapii pozytywnej
 • Terapia online w poradnictwie psychologicznym Uniqskills
 • Grupa konsultacyjno-samokształceniowa terapii dialektyczno-behawioralnej Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno-Behawioralnej
 • Studia podyplomowe z psychodietetyki na WSNS
 • Studia podyplomowe coaching i mentoring na UMCS