O mnie

Psychoterapia to zrozumienie swojego funkcjonowania, odkrywanie mechanizmów wpływających na zachowanie. To podróż w nieodkryte rejony siebie - a lepiej podróżuje się z przewodnikiem.

Wojciech Wolski

Gabinet Psychoterapii i Rozwoju Osobistego

mgr Wojciech Wolski – psychoterapeuta, terapeuta zajęciowy, trener. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży oraz poradnictwo dla rodziców. Jestem psychoterapeutą integrującym różne kierunki psychoterapii co pozwala mi korzystać z dorobku istniejących podejść by elastycznie stosować techniki najbardziej skuteczne dla Ciebie z uwzględnieniem specyfiki Twoich trudności. Dobór metody pracy zależny jest od Twojego problemu, potrzeb oraz cech osobowościowych. Pracuję tak, by spotkanie z psychoterapeutą stało się początkiem samodzielnego radzenia sobie bez uzależniania od terapeuty. Wspólnie ustalimy, jaka jest potrzebna ilość spotkań, tak by umiejętnie przejść do zamierzonych celów. 

Prowadzę autorskie szkolenia z zakresu umiejętności interpersonalnych, komunikacji, radzenia sobie ze stresem, kreatywności oraz asertywności. Ukończyłem całościowe 4,5 letnie szkolenie podyplomowe, przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jako psychoterapeuta integracyjny w swoim szkoleniu uzyskałem potężny warsztat metod specyficzny dla najważniejszych nurtów psychoterapii (psychodynamiczny, poznawczo-behawioralny, systemowy, humanistyczno-egzystencjalny, ericksonowski).  Uczestniczyłem w wielu treningach rozwoju osobistego oraz szkoleniach i warsztatach terapeutycznych. Ukończyłem roczny kurs terapii rodzin prowadzony przez Krakowski Instytut Psychoterapii. Uzyskałem certyfikat szkolenia terapii poznawczo-behawioralna zaburzeń odżywiania, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, tików. Od czasu ukończenia studiów wyższych podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe dbając o poszerzanie zakresu posiadanej wiedzy specjalistycznej zarówno w aspekcie teoretycznym jak i praktycznym. Aktualnie ubiega się o tytuł asystenta psychodramy Polskiego Instytutu Psychodramy.

Specjalizuje się  w zagadnieniach związanych z rozwojem osobistym, pracą nad poczuciem własnej wartości, modyfikowaniem schematów myślenie i rozwojem świadomości własnych działań. W obszarze moich zainteresowań są zaburzenia odżywiania w szczególności anoreksja i bulimia. Zajmuję się również zaburzeniami osobowości typu borderline. Prowadzę treningi rozwoju umiejętności psychospołecznych.

Warsztat pracy opieram o paradygmat podejścia integratywnego z akcentem na psychoterapię psychodynamiczną, humanistyczną, technik terapii poznawczo-behawioralnej i psychodramy. Swoją prace poddaję regularnej superwizji.

Kursy i szkolenia:

 • Kurs psychoterapii pod kierownictwem Dr hab.med.A.Cechnickiego – w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej przy Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • Anoreksja i bulimia – terapia poznawczo-behawioralna – certyfikat w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „Poza schematami” w Warszawie
 • Kurs uprawniający do uzyskania certyfikatu asystenta psychodramy – w Instytucie Psychodramy w Krakowie
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne dzieci i młodzieży – certyfikat w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „Poza schematami” w Warszawie
 • Terapia rodzin – w Stowarzyszenie Siemacha w Krakowie
 • Tiki – terapia poznawczo-behawioralna – w certyfikat w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „Poza schematami” w Warszawie
 • Trening skoncentrowany na rozwiązaniach – w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie
 • Trening zastępowania agresji – w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie
 • Terapia behawioralna w pracy z dzieckiem z ADHD – w Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową w Rzeszowie
 • Praca z osobą autystyczną i jej rodziną – w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie
 • Socjoterapia w ujęciu psychodynamicznym – w Rzeszowskim Centrum Psychoterapii
 • Podstawy teoretyczne i metodyczne do pracy z dzieckiem z ADHD – w Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową w Rzeszowie
 • Praca socjalna z rodziną, asystentura, piecza zastępcza – w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie
 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – w Instytucie Kształcenia Kadr w Rzeszowie
 • Metoda Ruchu Rozwijającego wg. Weroniki Sherborne – w Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową w Rzeszowie
 • Kurs języka migowego – w Wektor Consulting s.c. w Mielcu
 • Kinezjologia Edukacyjna wg. Paula Dennisona – w „Gremi” Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy w Łańcucie
 • Metoda dobrego startu I i II stopień – w Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową w Rzeszowie